Reglement

Naleving van de bestelling in de haven van Klintebjerg Bådelaug

Gebied:
Het havengebied wordt beperkt door bestaande bruggen, naar het oosten en hoekbruggen naar het westen met bootstoelen.
Voor het gebied onder de haven heeft het ministerie vandaag onder de wet van 30 januari 1875 betreffende het opstellen van voorschriften voor het gebruik van de haven ed de volgende voorschriften bevestigd.

Vaarregels:
Voor zeilen binnen het havengebied zijn de voorschriften van de Deense Maritieme Autoriteit te allen tijde van toepassing op zeilen etc. in bepaalde Deense wateren; Momenteel Executive Order nr. 554 van 21 juni 2000, met de volgende toevoegingen:

Varen binnen het havengebied:
Moet met zo’n lage snelheid worden gedaan dat anderen geen schade zullen worden berokkend.

Aanleggen en verankeren bij de ingang is verboden!

Manoeuvreer zo dat er geen risico is dat de havenfaciliteit en aangemeerde boten worden beschadigd!

Bepalingen van de bestelling:
Voor de naleving passen zij de “Orde inzake standaardregels voor naleving van de orde in Deense jachthavens en kleinere vissershavens” van de Kustinspectie toe, die van toepassing is vanaf 15 april 2002, met de volgende aanvullingen:
Scheepsreparatie, installatie, etc .:

Grote reparaties en onderhoud moeten worden uitgevoerd voordat de boot wordt gelanceerd.

Bij de reparatie en het onderhoud van een schip dienen de werkzaamheden anderszins zodanig te worden uitgevoerd dat derden en de omgeving – naar het oordeel van het havenbedrijf – geen hinder ondervinden en het havengebied niet wordt verontreinigd.

Slijp- en schilderwerk bij de havenbruggen is verboden.

De reder is verantwoordelijk voor alle schade (inclusief schade aan eigendommen, persoonlijk letsel en gevolgschade) veroorzaakt door fouten, verwaarlozing of onverantwoordelijkheid vertoond door de reder of andere bemanningsleden.

Pontoon:
Alleen voor het laden. Aanleggen is verboden, de brug is gereserveerd voor kanoën, kajakken en roeiboten.

Speeltuin voor gasten:
Er zijn geen plaatsen voor gastenboten in de haven. Alle gasten worden door het bestuur of zijn vertegenwoordiger naar de buitenkant van de brug verwezen.
De prijs voor een overnachting in de Klintbjerg-haven is DKK 100, inclusief elektriciteit en water.
Voor leden die een boot in een andere haven hebben:
Dan hebben ze het recht om 5 dagen per nacht gratis te blijven. seizoen.
Dan is de prijs DKK 100 per. accommodatie inclusief elektriciteit en water.
Leden met een boot in de haven van Klintebjerg mogen buiten op de brug blijven liggen zolang ze in de boot blijven.

Motorhomes:
Raadpleeg de parkeerplaats, prijs per. overnachting 100 kr.

Ligplaats:
Alle boten die de haven gebruiken, zijn verplicht ligplaatsen te gebruiken die zijn aangepast aan de grootte van de boot en de boot in ieder geval binnen de daarvoor bestemde ruimte te houden. Geen ligplaatsen mogen Ø minder dan 10 mm bedragen.

Spatborden:
De boten moeten aan beide zijden zijn voorzien van fenders en voor zover nodig om te voorkomen dat ze samen uitdrogen. Wanneer zeilboten in de haven zijn, moeten vallen en dergelijke worden vastgezet zodat ze niet tegen de mast klappen.

Vullen van brandstof:
Voorzorgsmaatregelen moeten in acht worden genomen om ontsteking te voorkomen die brand aan boord of de brug kan veroorzaken.

Opslag van opslagplaatsen van motorbrandstof en smeerolie:
In de buurt van de haven is het verboden en anders zijn de bepalingen van de brandweer van toepassing.

Afvoer van afval:
In het havenbassin of havengebied is het verboden.

Extractie van olieachtig water:
In de haven is pool verboden.

Gebruik van scheepstoilet:
Niet toegestaan ​​in het havenbekken.

Baden in het havenbekken:
Is verboden.

Alle fiets- en bromfietsrijden:
Is verboden op de brug.

Rijden:
Alleen toegestaan ​​in verband met laden en lossen.

Parkeren:
Het draaien van de ruimte is verboden, van ¼- tot 1/10, van laden en laden. Parkeren wordt verwezen naar de parkeerplaats.

Spelen voor kinderen:
Op de brug is alleen toegestaan ​​met een volwassene.

Het elektrische spel:
Mag alleen geserveerd worden door het bestuur.

Vissen:
Verboden vanaf de bruggen.

Herzien op 1 april 2020

Klintebjerg Boat Boat
Raad van Bestuur